Om oss

loading...

TRADITION

År 1936 startade Bröderna Axelssons Plåtslageri sin verksamhet. Yrkesskickligheten var den bas som omsattes i praktisk företagsamhet och som lade grunden till det företag vi idag med stolthet för framåt. Idag är företagsledningen tredje generationens medarbetare.
Att företagsledningen engagerar sig aktivt i produktionen tillsammans med tjugotalet duktiga medarbetare gör att vi når vi de mål vi i samråd med våra kunder sätter upp.

 

KVALITET
Yrkeskunnande är en bärande del i vår affärsidé. Skickligheten hos vår personal får aldrig gå förlorad. Kunnandet är förutsättningen för den höga kvalitet vi eftersträvar. En kvalitet som väl svarar mot de höga krav som exempelvis våra kunder inom försvarsindustrin ställer.

 

LEVERANSTRYGGHET
Leveranstrygghet betyder lika mycket för oss som för våra kunder. Vi ställer upp med det där lilla extra som ofta behövs för säker produktion och trygga leveranser.
Just-in-Time leveranser passar vår idé och produktion, även med långa serier. Vårt hantverkskunnande gör att vi är konkurrenskraftiga såväl vid specialleveranser som skräddarsydda lösningar. Vi levererar bl. a. till många större industrier.

Affärsidé

Affärsidén är att tillverka kvalificerade detaljer i tunn- och mediumplåt. Att tillverka och marknadsföra typgodkända eller skräddarsydda produkter.

Vår produktion ska kunna ske i såväl korta som långa serier och enligt ISO 9001. Vi ska investera i personal och utrustning för att förbättra vår kunskap, konkurrenskraft och lönsamhet.