Swedbox

Ljud-,brand- och inbrottsskyddat brevinkast

Swedbox var först och öppnade marknaden med ett typgodkänt brevinkast för dörrtillverkare som motsvarar de krav som ställs på en säkerhetsdörr med brevinkast.

På grund av att det inte finns någon EU-standard på brevinkast kan vi ej längre få brevinkasten typgodkända. Vid montage av brevinkast i typgodkänd dörr så måste dörr och brevinkast testas ihop. Det är varje "dörrfabrikant" som kan ombesörja den provningen och erhålla typgodkännande.

Swedbox är idag förmodligen Sveriges mest sålda brevinkast.

Kan anpassas till alla typer av dörrtjocklekar och fabrikat.

Tekniska Data:
Swedbox tillverkas i kalllvalsad SPD-plåt. Alla icke synliga detaljer ytbehandlas med elförzinkning. Synliga detaljer förnicklas, cromateras (mässingutförande) eller pulverlackeras.
Swedbox består av fyra delar vid leverans: Kassett, Luckram, Lucka och Länkarm.
Kassetten har inbyggd brandhämmande material i brevskenorna som avger vatten vid brand.
Luckramen är försedd med keramiska band som förhindrar värmeutveckling genom brevinkastet.
 

Swedbox
Swedbox