Swedbox

Ljud-,brand- och inbrottsskyddat brevinkast

Swedbox var först och öppnade marknaden med ett typgodkänt brevinkast för dörrtillverkare som motsvarar de krav som ställs på en säkerhetsdörr med brevinkast.

Nytillverkade dörrar tillsammans med brevinkast genomgår en kontinuerlig kontroll av Statens Provningsanstalt.

Swedbox är idag förmodligen Sveriges mest sålda brevinkast.

Kan anpassas till alla typer av dörrtjocklekar och fabrikat.

Tekniska Data:
Swedbox tillverkas i kalllvalsad SPD-plåt. Alla icke synliga detaljer ytbehandlas med elförzinkning. Synliga detaljer förnicklas, cromateras eller pulverlackeras.
Swedbox består av fyra delar vid leverans: Kassett, Luckram, Lucka och Länkarm.
Kassetten har inbyggd brandhämmande material i brevskenorna som avger vatten vid brand.
Luckramen är försedd med keramiska band som förhindrar värmeutveckling genom brevinkastet.
 

Swedbox
Swedbox